Lĩnh vực hoạt động
      Năm 1990 Công ty được bộ Công nghiệp nặng giao khu vực mỏ khai thác có diện tích 263,25ha. Theo lộ trình khoanh định diện tích quy hoạch khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa khu vực mỏ cát có chất lượng tốt nhất thế giới, năm 2010 Công ty Cát Cam Ranh FiCO được Văn Phòng Chính phủ ra Quyết định giao 100 ha để khai thác cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất VLXD trong nước nói chung. 
Trên cơ sở tài sản cố định sân kho bãi chứa, MMTB dây chuyền sàng tuyển rửa, thiết bị nghiền cát siêu mịn… ban đầu hiện có, Năm 2012 Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư quy mô sản xuất thêm dây chuyền sàng tuyển rửa công suất 250.000 tấn/năm cung cấp cho nhu cầu ngành VLXD trong nước ngày càng tăng và đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu cao về chất lượng của người sử dụng .
 
     Nhận thức được Cát trắng Cam Ranh là nguồn tài nguyên khan hiếm và không thể tái tạo, nguyên liệu silic của Cát trắng Cam Ranh có ứng dụng rất đa dạng trong các lĩnh vực ngành công nghiệp sản xuất kính công nghệ cao, màn hình tinh thể lỏng, tấm pin mặt trời, thiết bị dùng trong y tế…. Tổng Công ty VLXD Số 1 –TNHH MTV đã có định hướng đầu tư theo từng giai đoạn:
Giai đoạn 1 TỪ 2014 – 2015: Đầu tư mở rộng sản xuất nâng công suất cho dây chuyền nghiền hiện hữu với các nhóm sản phẩm: Cát lọc nước, cát khuôn đúc, bột silica.
- Dự kiến đầu tư nâng công suất đạt mức 5.000 tấn/tháng (55.000 tấn/năm)
- Diện tích đất đầu tư khoảng 1000 m2 nhà xưởng tại quỹ đất đã có của Công ty Cát Cam Ranh FiCO
- Tổng mức đầu tư : 85 tỷ đồng.
- Thời gian dự kiến tháng 12/2015 đưa vào hoạt động.
Giai đoạn 2 từ 2015 – 2017: Đầu tư nhà máy chế biến sâu với dây chuyền sản xuất vải, sợi thủy tinh từ bột silica.
- Dự kiến đầu tư công suất đạt mức 7.500 tấn/năm
- Nhu cầu sử dụng đất 20.000 m2 nhà xưởng tại KCN Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa.
- Tổng mức đầu tư: 380 tỷ đồng (bao gồm 350 tỷ đồng mua dây chuyền công nghệ)
- Thời gian dự kiến đầu tư đến hết năm 2017.
Giai đoạn 3 từ 2017 – 2020: Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại sản xuất các sản phẩm kính và thiết bị cao cấp. Đây là những sản phẩm cuối từ chuỗi sản suất, cung ứng từ silic:
- Tấm pin mặt trời.
- Kính siêu phẳng
- Màn hình tinh thể lỏng
- Thiết bị dùng trong y tế
- Các phụ gia trong ngành sản xuất thời trang
- Nhu cầu sử dụng đất: 10.000 m2 nhà xưởng đặt tại KCN Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa.
- Tổng mức đầu tư dự kiến 700 tỷ đồng.
 Mục đích tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị kinh tế, tiến đến đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp trong và ngoài nước.
 

go top