Ban lãnh đạo
    BAN LÃNH ĐẠO             
        
-   ÔNG NGUYỄN XUÂN THẮNG 
 
-  Chủ tịch
 
-   ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚC 
 
-  Tổng giám đốc
 
-   ÔNG NGUYỄN DUY HUÂN
 
-  Phó Tổng Giám đốc
 
-   BÀ NGUYỄN THỊ KHÁNH NINH 
 
-  Kế toán trưởng
 


    QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN

-   BÀ MAI QUÝ TRÂM
 
-  TP. Tổ chức                 
 
-   BÀ NGUYỄN THỊ KIM VY
 
-  TP. Kinh doanh
 
-   ÔNG LÊ HỮU TRANG
 
-  TP. Khai thác
 
-   ÔNG LÊ VĂN MINH
 
-  Quản đốc nhà máy
 
 

go top