Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV CÁT CAM RANH FiCO

Địa chỉ: Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Điện thoại: (0258) 3989 005
Fax: (84) 583 989 005

PHÒNG KINH DOANH
Điện thoại: (0258) 3989 239
Fax: (0258) 3989 239

Gửi thông tin đến chúng tôi

go top