Lĩnh vực hoạt động
      Năm 1990 Công ty được bộ Công nghiệp nặng giao khu vực mỏ khai thác có diện tích 263,25ha. Theo lộ trình khoanh định diện tích quy hoạch khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa khu vực mỏ cát có chất lượng tốt nhất thế giới, năm 2010 Công ty Cát Cam Ranh FiCO được Văn Phòng Chính phủ ra Quyết định giao 100 ha để khai thác cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất VLXD trong nước nói chung. 
Trên cơ sở tài sản cố định sân kho bãi chứa, MMTB dây chuyền sàng tuyển rửa, thiết bị nghiền cát siêu mịn… ban đầu hiện có, Năm 2012 Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư quy mô sản xuất thêm dây chuyền sàng tuyển rửa công suất 250.000 tấn/năm cung cấp cho nhu cầu ngành VLXD trong nước ngày càng tăng và đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu cao về chất lượng của người sử dụng .
 
     Nhận thức được Cát trắng Cam Ranh là nguồn tài nguyên khan hiếm và không thể tái tạo, nguyên liệu silic của Cát trắng Cam Ranh có ứng dụng rất đa dạng trong các lĩnh vực ngành công nghiệp sản xuất kính công nghệ cao, màn hình tinh thể lỏng, tấm pin mặt trời, thiết bị dùng trong y tế…. Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP đã có định hướng đầu tư theo từng giai đoạn.

go top