Cát sấy - sàng
Cát sấy khô sàng AFS 35-40 (300-600μm)

Cát sấy khô sàng AFS 35-40 (300-600μm)Thành phần phân tích cát sấy khô – sàng: AFS 35-40 ( 300-600 μm )
 
+   Cỡ hạt AFS
MESH 25 30 35 40 50 70 100 140 200 AFS
% 0,00 2,18 7,00 20,32 63,8 6,11 0,59 0,00 0,00 38,75

Quy trình sản xuất

cat-say-sang-1.jpggo top