Cát tiêu chuẩn ISO
Cát tiêu chuẩn ISO - TCVN 6227:1996

Cát tiêu chuẩn ISO - TCVN 6227:1996

 
     Cát theo TCVN 6227:1996 là cát được chế tạo từ cát thiên nhiên giàu silic, gồm các hạt tròn cạnh, khai thác tại bãi cát thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà, phù hợp về thành phần hạt và hàm lượng ẩm của cát mẫu ISO theo điều 5.l TCVN 6016:1995 (ISO 679: 1989).

     
     Cát tiêu chuẩn TCVN 6227:1996
để xác định cường độ của xi măng theo TCVN 6016: 1995 được chứng nhận và sau đó được gọi là cát tiêu chuẩn ISO.
Trình tự thử chứng nhận và thử thẩm tra được thực hiện theo điều 11.6.3 và 11.6.4 TCVN 6016: 1995.

     Yêu cầu kĩ thuật
-    Khối lượng cát chứa trong mỗi túi là l.350g 5g
-    Độ ẩm làm việc của cát (WLV) , không lớn hơn 0,2%.
-    Thành phần hạt của cát tiêu chuẩn, theo qui định ở bảng 1 và hình 1.1
-    Hàm lượng silic dioxit, không nhỏ hơn 96%.

    Thành phần hạt của cát tiêu chuẩn 
Kích thước lỗ vuông (mm) Phần còn lại trên sàng (%)
2
1,6
1
0,5
0,16
0,08
0
7 ± 5
33 ± 5
67 ± 5
87 ± 5
99 ± 1

* Thuật ngữ "cường độ" được hiểu là "độ bền" theo TCVN 6016: 1995. TTTCXDVN – TX


     Chứng nhận chất lượng
 

Quy trình sản xuất

go top