News
  • Hành trình biến cát thành vàng
    Tue, 26/05/2015

    Hành trình biến cát thành vàng

    Ngày 01/01/2015, TCty VLXD số 1 (FiCO) tròn 30 “tuổi”. Trong suốt chặng đường 30 năm ấy có nhiều cột mốc đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong ngôi nhà chung Bộ Xây dựng. Những cột mốc ấy có sự tham gia và đóng góp của tất cả các đơn vị thành viên. Bắt đầu từ số báo này, Báo Xây dựng sẽ lần ...

Prev 1 2 Next
go top