Vào ngày 01/9/2017 Công ty cát Cam Ranh FiCO tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời thông qua Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể 2017.

Tham dự Đại hội có Ông Hồ Đình Thuần - Chủ tịch Công Đoàn TCT.

Cùng Ban Giám Đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty Cát Cam Ranh FiCO.

Một số hình ảnh Đại hội

dai_hoi_01.JPG

dai_hoi_02.JPG

dai_hoi_03.JPG

dai_hoi_04.JPG

dai_hoi_05.JPG

dai_hoi_06-1.JPG
.