Vào ngày 05/8/2016 Công ty tổ chức Học tập quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng
Công ty vinh dự đoán tiếp các Đ/c cán bộ Tổng công ty VLXD số 1:
Đ/c Nguyễn Phong Nhật                 -            Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ sở bộ xây dựng
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc                   -            Ủy Viên thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo


Một số hình ảnh:


                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              - PSN -